Panorama ZG

Legalizacija

Nakon proteka roka propisanog Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( NN br. 86/2012 ), prema službenim podacima, na cjelokupnom području Republike Hrvatske zaprimljeno je ukupno 822.487 zahtjeva za izdavanjem Rješenja o izvedenom stanju. Ukupan broj rješenih predmeta ne prelazi 6% od zaprimljenih zahtjeva i prema procjenama Ministarstva, a uzimajući u obzir raspoložive kapacitete, očekivani rok za rješavanje zaprimljenih zahtjeva je 16 godina.

Kako je veliki broj zaprimljenih Zahtjeva zaprimljen bez potrebne prateće tehničke dokumentacije nudimo i dalje:

• Izradu arhitektonskih snimki izvedenog stanja za sve vrste objekata

• Izradu tehničke dokumentacije za ishođenje Uvjerenja o vremenu izgradnje

• Dopuna predane tehničke dokumetacije za legalizaciju prema zahtjevima nadležnih ureda u postupku legalizacije